Laboratorium UP

Laboratorium Uważnego Projektowania
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Dominika Sobolewska artystka wizualna, projektantka wystaw, kuratorka
Sebastian Sobótka / programista, artysta, designer
Ivan Juarez / artystka wizualny, land-art designer
Michał Majewski /  projektant przestrzeni społecznie zaangażowanych
Aleksandra Biegańska / architekt wnętrz, przestrzeni wystawienniczych 

Przedmiot: Projektowanie Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Katedra Architektury Wnętrz

Studia magisterskie I i II st.

Ilość studentów w semestrze: ok.16

Jak postrzegamy design? Jak działamy? Co jest naszym celem?

Dzisiejsza rzeczywistość, pełna nowych technologii oraz intuicyjnych narzędzi oraz rosnąca popularność innowacyjnych form komunikacji stworzyła nowe rodzaje przestrzeni, czasu, tożsamości, czasu trwania i dostępności.
Ten stan rzeczy rewiduje kompetencje samego designu, koncentrując jego wysiłki na tworzeniu nowych szlaków komunikacyjnych w relacji człowiek-środowisko. Otwierając się na nowe persp
ektywy, dzisiejsze projektowanie pozostawia wiele przestrzeni dla empatii, krytyki, spekulacji, oraz misji społecznych.

Projektujemy nie tylko architekturę, wnętrza, akcesoria, ale także systemy, zbiorowe myślenie i same procesy projektowe. Co to oznacza w praktyce?
Odpowiednio zorganizowane ‘projektowanie’ projektowania, uwzględniające dynamikę zmian cywilizacyjnych i kulturowych, może być motorem kształtowania nowych stylów życia: zachowań oraz wzorców społecznych.
Nie będzie wobec tego przesadą postrzegać design jako potężne narzędzie do redefiniowania zwyczajów, tożsamości oraz propagowania Innowacji Społecznych.
Działania prowadzone w ramach Laboratorium Uważnego Projektowania  są namacalną próbą potwierdzenia tej tezy. Laboratorium jest platformą zorientowaną na praktyki o charakterze krytycznym, badania interdyscyplinarne i kompleksowe nauczanie w celu generowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu sztuki i desginu.