Pracownia PPOI

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Przedmiot: Projektowanie Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Katedra Architektury Wnętrz

Studia magisterskie I i II st.

Ilość studentów w semestrze: ok.16

Pracownia zajmuje się projektowaniem obiektów interaktywnych o charakterze prospołecznym, na potrzeby instytucji kultury, festiwali, parków, instytucji publicznych itp. Zgłębianiem metodologii projektowania przez położenie nacisku na aspekty partycypacyjne projektowanych artefaktów. Poszukiwanie połączeń pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki, zwłaszcza technologiami informatycznymi i architekturą wnętrz. Zwrócenie uwagi na intuicyjny i edukacyjny charakter kontaktu odbiorcy z projektowaną instalacją.

Student zdobywa wiedzę w zakresie opracowania oraz doboru odpowiednich systemów interaktywnych jak i szerokie rozeznanie we współczesnych narzędziach komunikacyjnych pozwalające na opracowanie konceptu interaktywnych obiektów i instalacji przestrzennych wraz z ich prototypami.

Student potrafi zaprojektować interaktywną instalację przestrzenną, która bazując na intuicyjnych zachowaniach odbiorców, generuje wybrane informacje czy efekty audiowizualne. Nabywając wprawę w operowaniu terminologią z zakresu nowych technologii, student posiada umiejętności z zakresu czytelnego przedstawiania własnej koncepcji projektowej, zwłaszcza pod kątem zawartego w niej schematu interakcji. W zakresie podstawowym potrafi korzystać z wybranego oprogramowania dostępnego za pośrednictwem open source’u modyfikując je pod kątem swoich potrzeb projektowych.