Przestrzenie usługowo – handlowe

MAPY ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PRZESTRZENI USŁUGOWO-HANDLOWYCH NA TERENIE EXPO 2015

WPROWADZENIE

10.2014-01.2015

Badania z zakresu dizajnu i architektury przy Politechnice w Mediolanie dla Wydziału Przestrzeni Tematycznych Expo 2015

Mój krótki okres pracy w Wydziale ds./Dystrybucji Przestrzeni Komercyjno-Usługowych wspominam jako czas dynamicznej pracy, ciągłych spotkań i wizyt na planie budowy Expo 2015. Zadaniem moim we współpracy z arch. Marco Giannim było koordynowanie dystrybucji działek oraz przestrzeni usługowych na terenie Expo pod kątem udostępniania ich potencjalnym partnerom komercyjnym oraz instytucjom publicznym. Główną moją troską było wyszukiwanie lokalizacji dla poszczególnych interesantów pod kątem specyficznych potrzeb oraz konfrontowanie oczekiwań poszczególnych partnerów z możliwościami wykonawczymi oraz restrykcjami architektonicznymi Expo 2015. Czas ten upłynął mi pod znakiem stałych kontaktów z Działem Operacyjnym, ds./Marketingu, ds./Konstrukcji oraz ds./Międzynarodowych. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi organami przebiegała nadzwyczaj szybko. Każdorazowa konsultacja z osobami odpowiedzialnymi za inne aspekty analizowanych działek ( jak np. adaptowalność pod względem przepływu zwiedzających czy dostępność infrastruktur dla służb ratunkowych) dostarczała mi niezwykle cennych informacji kształtując nowe spojrzenie na kwestie organizowania i zarządzania przestrzenią.

W ramach pracy dla Wydziału ASV (Departament of the Architecture of Services) zajmowałam się 3 kategoriami obszarów dzierżawczych Expo 2015. Były to:

  • pawilony usługowo-handlowe ASV A, B2, C1, F2, G1, G2, H1, H2
  • wolne działki budowlane na terenie Expo2015
  • przestrzeń otwarta wzdłuż tras Cardo i Decumano

W okresie tym miałam okazję pośredniczyć we współpracy między innymi z firmami/instytucjami takimi jak: ONZ, Ferrero, Fiat, Technogym, Manpower, World Expo Museum, Trenitalia, COIN, Identita’ Golose, Corriere della sera, Luis Vuitton czy Unilever. Dodatkowo przygotowywałam ofertę dla inicjatywy Food Truck oraz reprezentowałam interesy Expo 2015 podczas dobierania lokalizacji dla obiektów scenografa Dantego Ferretti, rzeźby Emilio Isgrò oraz instalacji przestrzennych architekta Daniela Libeskinda.

MAPY ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ WNĘTRZ PAWILONÓW USŁUGOWO-HANDLOWYCH NA TERENIE EXPO 2015

MAPA GŁÓWNA ASV A, B2, C1, F2, G1, G2, H1, H2

Łączna powierzchnia pawilonów ASV : 19,338 m2

Zakres opracowania:

  1. Opracowanie mapy orientacyjnej ASV na terenie Expo 2015 ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych pawilonów oraz ich gabarytów przestrzennych. Spreparowanie rzutów dla każdego z pawilonów ASV na podstawie dokumentacji technicznej Expo 2015 z uwzględnieniem dynamiki najmu indywidualnych pomieszczeń ( system obrysowywania, wypełniania oraz kreskowania poszczególnych obszarów ) oraz przy wykorzystaniu kolorystycznego kodu określającego funkcje poszczególnych wnętrz.Opracowanie i nadzorowanie tabeli xls określającej aktualny stan dzierżawy poszczególnych pomieszczeń na podstawie informacji otrzymywanych na bieżąco z Działu Operacyjnego, ds./Marketingu, ds./Konstrukcji oraz ds./Międzynarodowych oraz przy wykorzystaniu kolorystycznego kodu określającego funkcje poszczególnych wnętrz. Bieżące aktualizowanie tabeli zawierającej szacunkowe dane liczbowe na temat powierzchni wynajętych, do wynajęcia oraz pomieszczeń będących w trakcie negocjacji.
  2. Dokonywanie obliczeń netto i brutto dotyczących powierzchni o różnych uwarunkowaniach funkcjonalnych (np. przestrzeń restauracyjna, biurowa, komercyjna)

Rok powstania projektu: 2014-15