INTERAKTYWNY PLAC ZABAW (IPZ)

RGB, PLATFORMA INTERAKTYWNA, MALOWANIE ŚWIATŁEM I FAKTURY

IPZ to rodzaj przestrzennego laboratorium o charakterze doświadczalno-wizualnym. Główny jego cel to pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej u odbiorców. Początkowo dedykowany dzieciom, z czasem stał się otwartą na wszelkie grupy wiekowe platformą o charakterze integracyjnym. Regularne prezentacje w różnych muzeach Polski i jego duża popularność zarówno wśród młodszych, jak i dorosłych widzów stały się zachętą do uelastycznienia pierwotnych założeń dotyczących grupy docelowej.

Nadrzędna idea, jaka przyświeca projektowi, to budowanie konstruktywnych postaw artystycznych poprzez stymulację płynącą z bezpośredniego obcowania ze zjawiskami sztuk wizualnych oraz nowych mediów. Wykreowana przestrzeń, ma być obszarem odkrywania, reagowania oraz inspirowania się poznawanymi zjawiskami, ma zapewnić odwiedzającym wolność indywidualnego traktowania oraz oceniania fenomenów otoczenia.

Poszczególne elementy zaprojektowanej ekspozycji poprzez swoją formę przybierają charakter utworów sztuki współczesnej. Większość z nich poszerzona została o interaktywny komponent medialny oparty na systemie detekcji ruchu. Efekt pracy 3-os. zespołu to grupa obiektów aktywizujących, reprezentujących różne formy interakcji z odbiorcą. Zrealizowane instalacje dają szerokie możliwości eksplorowania przy użyciu zmysłów. Stworzone zostały z myślą o widzach wykazujących najróżniejsze upodobania, zwłaszcza tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z kulturą i sztuką. Spory procent publiczności Interaktywnego…. to również grupa odbiorców z upośledzeniami psycho-fizycznymi.

Współautorzy: Patrycja Mastej, Paweł Janicki

Produkcja: WRO Art Center

PLATFORMA INTERAKTYWNA

Powierzchnia: ok. 35 m2

Instalacja, w której użytkownicy, przemieszczając się – jak w podwórkowej zabawie – po kolorowych polach, tworzą dźwięki wynikające z gry z barwą, przestrzenią i ruchem.

Realizacja: 2009-11

Współautor: Paweł Janicki

BOPI

Instalacja oparta na autorskim oprogramowaniu, pozwalająca na generowanie kompozycji dźwiękowo-wizualnych za pomocą intuicyjnego interfejsu. Służy do tego zestaw czterech form przestrzennych, cylindrycznych bębnów, które przenoszą wybijany rytm do odpowiednich czujników, w efekcie generując kolorowe, animowane formy mikrobiologiczne. Jest to rodzaj instrumentu muzycznego, wykorzystującego podstawowe zjawiska wizualne, teksturę, kolor, perspektywę, a także rytm muzyczny i harmonię.

Realizacja: 2009

Współautor: Paweł Janicki

RGB

Powierzchnia: ok. 15 m2

Przestrzenna aranżacja dziewięciu sześcianów wykonanych z przezroczystego tworzywa w podstawowych barwach addytywnych: czerwonej, zielonej i niebieskiej oraz przy zaangażowaniu odpowiedniego oświetlenia. Otwory w kubicznych obiektach oraz system specjalnie zestawionych przejść umożliwiają ucz odbiorcom immersyjne percypowanie przenikających się konstelacji kolo-rystycznych. Zjawisko addytywnego mieszania barw może być pogłębiane za po-mocą specjalnie do tego celu przygotowanych kalejdoskopów.

Realizacja: 2008

MALOWANIE ŚWIATŁEM

Instalacja w przestrzeni monitorowanej przez kamerę umieszczoną nad ekranem. Gesty bawiących się świecącymi zabawkami odbiorców rejestrowane są przez system śledzenia ruchu. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacja o historii ruchu zostaje w interaktywny sposób przełożona na abstrakcyjne obrazy i dźwięk. Rozmiar, forma i kolor obrazu wyświetlanego na ekranie koresponduje z pozycją zabawek wprawionych w ruch przez uczestników gry. Instalacja może być realizowana na 1–3 ekranach.

Realizacja: 2008

Współautorzy: Patrycja Mastej, Paweł Janicki

FAKTURY

Praca łącząca doświadczenia akustyczne wizualne i dotykowe. System detekcji ruchu zarejestruje ruch dłoni dotykających jedną z pięciu powierzchni o naturalnych fakturach – kamienie, woda, para, kora, trawa – uruchamiając wielkoformatową projekcję opierającej się na fotografiach zmieniającej się przyrody, wizualno-dźwiękowej animacji. Poszczególne projekcje różnią się od siebie w zależności od liczby i kolejności aktywowanych faktur.

Realizacja: 2008

Współautorzy: Patrycja Mastej, Paweł Janicki