OGRÓD HUMANICZNY

Powierzchnia ok. 60 m2

‘Zasadzone’ w rzędach w regularnych odległościach od siebie rękawiczki mają znaczenie symboliczne. Ukazują ludzi jako zespół pozbawionych osobowości automatów, istniejących obok siebie a jednak nie mających ze sobą żadnej relacji. Rękawiczka jako przedmiot służący do zachowywania bariery w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością ma swojego właściciela- Pana(ią) A, B lub C. Z tabliczek przypiętych do gumowych sadzonek wynika jednak, że ich właściciele niczym się od siebie nie różnią. Regularne odległości zachowane pomiędzy identycznymi rękawiczkami uwypuklają rysujący się coraz wyraźniej w dzisiejszych czasach sztywny schemat życia jednostki.

Realizacja: 2006

Instalacja zbudowana została na jednym z pól wysiedlonej wsi, znajdującej się na terenach międzyodkrywkowych bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego.