SKIMOJI

Skimoji (akronim pochodzący od nazwy ulicy Skibińskiej i emoji) jest próbą przeniesienia zbiorowego przekazu społecznego do tkanki architektonicznej Starych Bronowic (dzielnica Lublina charakteryzujący się problemem wykluczenia społecznego, ubóstwa i degradacji).

Materiałem budulcowym do manifestu wizualnego są spersonifikowane emotikony dzieci z dzielnicy, wykonane podczas dwutygodniowego pobytu w Lublinie w ramach wcześniejszej rezydencji artystycznej.

Emocjonalne wizerunki są następcami anten satelitarnych (będących już symbolem poprzedniej generacji), które są charakterystyczną ozdobą budynków w biedniejszych strefach miejskich. Emoji wykonane w technice luminescencyjnej mają odzwierciedlać nowe metody komunikacji i ekspresji emocji poza granicami tak zwanej przestrzeni prywatnej

Realizacja: 05.2018

Projekt zrealizowany na ul. Skibińskiej w Lublinie w ramach współpracy z Pracownią Społecznie Zaangażowaną REWIRY, kurator Szymon Pietrasiewicz