ZABAWKA DLA CZŁOWIEKA

Instalacja jest op-artowską prowokacją, wyzwaniem dla naszego wzroku. Angażując nas przy tym bezpośrednio w budowanie zjawiska skłania do różnych postaw i refleksji wynikających z jego odkrywania. Pozwala nam „zgubić” swoje ciało i przenieść myśli w inny wymiar. Stwarza okazję do nawiązania intymnego kontaktu ze swoim wizerunkiem, oraz z wizerunkiem innych ‘bawiących się.”

Realizacja 2006

Instalacja była prezentowana podczas IV edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL (12-19 Maja 2006 r.)  w jednym z podziemnych pomieszczeń Wrocławskiego Dworca Centralnego.