AKCJA SZUM

„Akcja Szum” przeprowadzona na Ołbinie, jednej z najstarszych wrocławskich dzielnic, była pierwszą próbą nawiązania dialogu między sztuką a otoczeniem. Projekt miał na celu obserwację dzielnicy i jej mieszkańców w kontekście ostatnich zmian gospodarczo-kulturowych.  Idea nadrzędna to pokazanie współczesności w konfrontacji ze specyficznym tłem historycznym i możliwościami rozwoju miejsca z poszanowaniem ducha, niezwykłego charakteru dzielnicy i jego mieszkańców.

Realizacja: 2007

Wrocław