TOŻSAMOŚĆ

Instalacja „Tożsamość”, inspirowana szatą graficzną wystawy kolekcji Wrocławskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych o tym samym tytule była stworzona jako metafora zbiorowej tożsamości. Zwiedzający mogli zapełnić kwadratowe pola powierzchni kilkumetrowego, podzielonego na kwadratowe pola arkusza swoimi odciskami palców zmieniając tym samym dynamikę regularnego wzoru.

Instalacja zrealizowana w 2007 roku jako reaktywny obiekt graficzny, towarzyszący wystawie Tożsamość realizowanej w Muzeum Architektury przez Wrocławskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.