WIDZĄCE MIEJSCE

Widzące miejsce jest rodzajem gry w przestrzeni publicznej. Instalacja , dotychczas prezentowana w przestrzeni publicznej Lublina, wystąpiła tu w funkcji komunikatora pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami miasta.

Obiekty przypominające wielkie gałki oczne z wmontowanymi kamerami zostały rozmieszczone w obszarach miasta charakteryzujących się dużym przepływem ludzi. Generując krótkie komunikaty głosowe nakłaniały przechodniów do bezpośredniego spotkania z ukrytą w ich głębi kamerą. Obrazy rejestrowane w lokalizacjach o dużej witalności były następnie transmitowane za pomocą sieci internetowej do centralnego komputera, znajdującego się w jednej z przestrzeni piwnicznych ul. Olejnej. System zainstalowanych tam ekranów wyświetlał strumień obrazów twarzy i gestów, zaludniając w ten sposób opuszczone miejsce tele-obecnością mieszkańców.

Realizacja 2011

Projekt zrealizowany w Lublinie w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011: Mindware. Technologie dialogu.